El cykel service  1500:-
innebär en allmänn översyn samt.
* Kedja spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.
* Justering av broms.
* Justering av växel.
* Riktning av hjul vid behov.
* Smörjning av rörliga delar vis behov.
* Efterdragning av skruvar.
* Kontroll och justering av vevlager,
    styrlageroch nav.
* Kontroll däckslitage och bromsbelägg.
* Arbetsberättelse.
* Mjukvaru uppdatering (i vissa fall)

Servicepaketet avser endast arbete. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.

Tips!
Drivningen i hjulmotorerna bör smörjas om och kuggen bör kontrolleras ca. vart annat år.
 

Vår stora service  900:-
innebär en allmän översyn samt.
* Justering av broms och växel.
* Riktning av hjul  vid behov.
* Smörjning av rörliga delar vid behov.
* Efterdragning av skruvar.
* Kontroll och justering av vevlager,                       styrlager och nav.      
* Kontroll av bromsbelägg och däckslitage.
* Kedjan spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.

Servicepaketet avser endast arbetskostnaderna. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.


 Vår lilla service 450:-
innebär en allmänn översyn samt.
* Justering av broms och växel.
* Kedjan spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.

Servicepaketet avser endast arbetskostnaderna. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.

Present tips!
Ge bort ett persentkort på en cykelservice:
Lite service         450:-
Stor service         900:-
Elcykelservice  1500:-

 


Givetvis tar vi kort och
 Swish!

Vinterförvaring!
Innebär att vi förvarar din cykel                                                                                                   i ett förråd/garage.
Med fördel servar du din cykel under                                                                vinterhalvåret så den står klar för dig till våren.                                                          Datum 4/4-22.

Tiden för uthämtning kan förlängas efter överenskommelse.


Prisuppgifter:
* Förvaring av elcykel inkl. service.       1950:-
* Förvaring med stor service.                    1150:-
* Förvaring med liten service.                   800:-
* Bara förvaring och pumpning.               500:-
* Enklare rengöring.                                      300:-
* Transport i mån av tid inom
    centrala Nynäshamn.                                300:-

Övriga transporter (efter övrenskommelse)