Cykelservice,
kom med cykeln så skräddarsyr vi en service just för din cykel
                                                       


El cykel service  från 1600:-
innebär en allmänn översyn samt.
* Kedja spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.
* Justering av broms.
* Justering av växel.
* Riktning av hjul vid behov.
* Smörjning av rörliga delar vis behov.
* Efterdragning av skruvar.
* Kontroll och justering av vevlager,
    styrlageroch nav.
* Kontroll däckslitage och bromsbelägg.
* Arbetsberättelse.
* Mjukvaru uppdatering (i vissa fall)

Servicepaketet avser endast arbete. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.

Vår stora service  950:-
innebär en allmän översyn samt.
* Justering av broms och växel.
* Riktning av hjul  vid behov.
* Smörjning av rörliga delar vid behov.
* Efterdragning av skruvar.
* Kontroll och justering av vevlager,                       styrlager och nav.      
* Kontroll av bromsbelägg och däckslitage.
* Kedjan spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.

Servicepaketet avser endast arbetskostnaderna. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.


 Vår lilla service 500:-
innebär en allmänn översyn samt.
* Justering av broms och växel.
* Kedjan spänns och smörjs.
* Däcktryck justeras.

Servicepaketet avser endast arbetskostnaderna. Kostander för material och montering av dessa tillkommer.


Ge bort ett persentkort på en cykelservice:
Lite service         500:-
Stor service         950:-
Elcykelservice   1600:-

 


Vi är ett kontatlöst företag och tar kort och Swish!